Nonlinear Hesap Esasları (ŞGDT)

TBDY Bölüm 5.1. ŞEKİLDEĞİŞTİRMEYE GÖRE DEĞERLENDİRME VE TASARIM YAKLAŞIMI

5.1.1. Tanım

Deprem etkisi altında bina taşıyıcı sistemlerinin tasarımı için iki ana yaklaşımdan biri olan Şekildeğiştirmeye Göre Değerlendirme ve Tasarım (ŞGDT) yaklaşımında:

(a) Mevcut veya daha önce ön tasarımı yapılmış taşıyıcı sistem elemanlarının doğrusal olmayan modelleme yaklaşımları ile uyumlu iç kuvvet – şekildeğiştirme bağıntıları belirlenir.

(b) Öngörülen performans hedef(ler)i ile uyumlu olarak seçilen deprem yer hareket(ler)i altında, taşıyıcı sistemin statik veya zaman tanım alanında dinamik artımsal yöntemlerle hesabı yapılır, doğrusal olmayan sünek davranışa ilişkin şekildeğiştirme talepleri ile gevrek davranışa ilişkin dayanım talepleri elde edilir.

(c) Elde edilen şekildeğiştirme ve iç kuvvet talepleri, öngörülen performans hedef(ler)i ile uyumlu olarak tanımlanan şekildeğiştirme ve dayanım kapasiteleri ile karşılaştırılır.

(d) Mevcut binalar için, şekildeğiştirme ve dayanım taleplerinin bunlara karşı gelen şekildeğiştirme ve dayanım kapasitelerinin altında olduğu veya onları aştığı gösterilerek şekildeğiştirmeye göre değerlendirme tamamlanır

(e) Yeni yapılacak veya güçlendirilecek mevcut binalar için şekildeğiştirme ve dayanım talepleri, bunlara karşı gelen şekildeğiştirme ve dayanım kapasitelerinin altında ise şekildeğiştirmeye göre tasarım tamamlanır. Aksi durumda eleman kesitleri değiştirilir ve hesap tekrarlanarak yeniden değerlendirme yapılır ve bu şekilde şekildeğiştirmeye göre tasarım sonuçlandırılır.

5.1.2. Kapsam

5.1.2.1 – Bu bölümde açıklanan Şekildeğiştirmeye Göre Değerlendirme ve Tasarım – ŞGDT hesap esasları, Bölüm 13 ’te açıklanan Yüksek Binalar ’ın tasarımı, Bölüm 14 ’te açıklanan Deprem Yalıtımlı Binalar ’ın tasarımı ve Bölüm 15 ’te açıklanan Mevcut Binaların Değerlendirilmesi ve Güçlendirilmesi için uygulanacaktır.

5.1.2.2 – 5.1.3.2 ’te belirtilen binalarda, Bölüm 4 ’e göre Dayanıma Göre Tasarım – DGT hesap esasları uygulanarak ön tasarım yapıldıktan sonra, ayrıca bu bölümde açıklanan Şekildeğiştirmeye Göre Değerlendirme ve Tasarım – ŞGDT hesap esasları kullanılarak performans değerlendirmesi yapılacaktır.

5.1.2.3 – Bölüm 8 ’de tanımlanan tam ard-germeli önüretimli binaların ön tasarımı DGT yaklaşımı ile yapıldıktan sonra 8.4.3 ’e göre ŞGDT yaklaşımı ile performans değerlendirmesi yapılacaktır.Sonraki Konu