Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Mevcut binalar için sargılı-sargısız beton modeli ve donatı çeliği gerilme-şekil değiştirme bağıntısı elde edilirken Tablo 15.1 'de verilen mevcut malzeme dayanımları için Bilgi Düzeyi Katsayıları kullanılır. Benzer şekilde, sargılı beton modeli başlık bölgesi enine ve boyuna donatı durumu gözönüne alınarak otomatik oluşturulur.

...