Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

(b) İkinci mertebe etkileri nedeni ile modal kapasite diyagramının akma sonrasındaki eğimlerinin negatif olması durumunda, 2.5 ’e göre seçilerek ölçeklendirilen deprem kayıtları kullanılarak 5B.4 ’e göre zaman tanım alanında hesap yapılacaktır.

...