Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Betonarme Hesap Aksı Edit komutu ile döşemenin çalışma şekli ve donatı tipi değiştirilir. Döşeme analizi sonucunda döşemenin çalışma şekli ve ne tip donatı atılacağı otomatik olarak tespit edilir. Betonarme Hesap Aksı Edit komutuyla döşemenin çalışma şeklini ve donatı tipini değiştirebilirsiniz.

Betonarme Hesap Aksı Edit Komutunun Yeri

...

Döşeme Betonarme Hesap Aksı Parametreleri Diyaloğu

Aks Tipi Sekmesi

...

Seçenekler

Düz+Pilye

Image Modified

Seçildiğinde, işlem yapılan donatı aksının düz ve pilyeden oluşan donatı tipi şeklinde dizayn edileceğini belirtir. Donatı düz ve pilye şeklinde atılacaktır.

Alt düz donatı

Image Modified

Seçildiğinde işlem yapılan donatı aksının altta düz donatı olacağını belirtir. Donatı altta düz donatı şeklinde atılacaktır.

Konsol donatısı

Image Modified

Konsol döşemeler için kullanılacak donatı tipidir. İşlem yapılan donatı aksının konsol donatısı olarak dizayn edileceğini belirtir.

Üstte düz donatı

Image Modified

Seçildiğinde işlem yapılan donatı aksının üstte düz donatı olacağını belirtir. Donatı üstte bir tane düz donatı şeklinde atılacaktır.

Altta ve üstte düz donatı

Image Modified

Seçildiğinde, işlem yapılan donatı aksının altta ve üstte düz donatı tipi şeklinde dizayn edileceğini belirtir. Donatı altta ve üstte birer düz donatı şeklinde atılacaktır.

Sol geçerli mesafe

Image Modified

Kullanılan hesap aksının solunda donatının kaç metrelik mesafeye yerleştirileceğini belirler. Buraya yazılan değerin değiştirilmesi döşeme donatı adedini etkiler. Örneğin, geçerli olduğu mesafe 345 cm, döşeme donatısı ise fi8/36 olsun. Donatı adedi 345 cm/36=9.58; solda 10 adet 8'lik donatı kullanılacak demektir.

Sağ geçerli mesafe

Image Modified

Kullanılan hesap aksının sağında donatının kaç metrelik mesafeye yerleştirileceğini belirler. Buraya yazılan değerin değiştirilmesi döşeme donatı adedini etkiler. Örneğin, geçerli olduğu mesafe 345 cm, döşeme donatısı ise fi8/36 olsun. Donatı adedi 345 cm/36=9.58; solda 10 adet 8'lik donatı kullanılacak demektir.

Çift yön kısa

Image Modified

Plak çift doğrultuda çalışan bir plaktır ve betonarme hesap aksı plağın kısa kenar yönünde bulunmaktadır. (Luzun/Lkısa<2)

Expand
titleDahası

Plağa varsayılan düz ve pilye atılır. Kısa açıklıklarda istenirse sadece düz donatı veya üstte altta düz şeklinde de atılabilir.

Tek yön kısa

Image Modified

Plak tek doğrultuda çalışan bir plaktır ve betonarme hesap aksı plağın kısa kenar yönünde bulunmaktadır. (Luzun/Lkısa≥2 veya balkon, sahanlık döşemesi)

Expand
titleDahası

Tek doğrultuda çalışan plak döşeme için düz ve pilye atılır. Kısa açıklıklarda istenirse sadece düz donatı da atılabilir.

Konsol plaklarda konsol donatısı (ilave) atılır. Donatı boş uca kadar uzatılır.

Çift yön uzun

Image Modified

Plak çift doğrultuda çalışan bir plaktır ve betonarme hesap aksı plağın uzun kenar yönünde bulunmaktadır. (Luzun/Lkısa<2)

Expand
titleDahası

Plağa düz ve pilye atılır. Kısa açıklıklarda istenirse sadece düz donatı veya üstte altta düz şeklinde de atılabilir.

Tek yön uzun

Image Modified

Plak tek doğrultuda çalışan bir plaktır ve betonarme hesap aksı  plağın uzun kenar yönünde bulunmaktadır. (Luzun/Lkısa≥2 veya balkon, sahanlık döşemesi)

Expand
titleDahası

Tek doğrultuda çalışan plak döşeme ve konsollarda düz donatı (dağıtma donatısı) atılır.

Kalınlık kontrolü için temiz açıklık değeri

Image Modified

Seçenek işaretlenip, değer girildiğinde döşeme kalınlık kontrolünde hesap açıklığı girilen değere göre yapılır.

Düz Donatı Parametreleri Sekmesi

Aks tipi sekmesinde donatı tipi olarak “Üstte + altta düz donatı” seçilirse aktif hale gelir. Bu sekmedeki parametreler altta ve üstte konulacak düz donatıların dizayn edilme koşullarını değiştirir.

...

Seçenekler

Gerekli donatıyı hesapla

Image Modified

Seçenek işaretlenirse, hesap sonucunda bulunan donatı değeri kullanılır. (Dizayn momentinden bulunan donatı miktarı minimum donatı oranlarıyla karşılaştırılır hangi büyükse o kullanılır).

Alt donatı ile aynı kullan

Image Modified

Döşemede açıklıkta moment alttadır. Bu seçenek işaretlendiğinde döşeme için alt donatının aynısı, üstte kullanılacak demektir.

Verilen donatıyı kullan

Image Modified

İşaretlenirse, hesap sonucunda bulunan donatı yerine bu satırda girilen donatı kullanılır. Program girilen donatının yetmediği (momentin tepe yaptığı) bölgelere ek olarak parçasal donatı atar. En az minimum koşulları sağlayan donatı kullanılmalıdır. (Verilen donatı minimum donatı koşulunu sağlamalıdır).

Kıvrım yap

Image Modified

İşaretlenirse, düz donatı başta ve sonda kiriş içerisine kıvrılır. İşaretlenmezse donatı kıvrılmadan bırakılır.

Geçerli mesafe boyunca gerekli donatıyı hesapla

Image Modified

İşaretlenirse, donatı aksının geçerli olduğu mesafe içinde kalan bölgede maksimum momenti karşılayacak şekilde donatı hesabı yapılır. İşaretlenmezse sadece donatı aksı üzerindeki momenti karşılayacak donatı hesabı yapılır.

...