Betonarme Döşeme

Betonarme döşeme oluşturmak ve statik projeye uygun döşeme ayarları ile değişiklikleri yapmak için aşağıda listelenen olanaklar kullanılır. Betonarme döşemede hesap aksları, döşeme yükleri tanımlama, farklı döşeme tipleri, döşeme oluşturma yöntemleri, bant kiriş oluşturma gibi bir çok olanak detaylı olarak bu başlık altında anlatılmıştır.


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/927073368