Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Çizgisel Döşeme Yükü komutu ile döşeme üzerinde çizgisel yük (duvar, parapet vb.) tanımlamak için Çizgisel Döşeme Yükü komutunu kullanabilirsiniztanımlanır. Çizgisel döşeme yükünün yük değerlerini değerleri, Noktasal-Çizgisel Yük Ayarları diyaloğunda tanımlayabilirsiniztanımlanır.

Çizgisel Döşeme Yükü Komutunun Yeri

...

  • Çizgisel Döşeme Yükü ikonunu tıklayın.

  • Farenin sol tuşu ile çizgisel yükünüzün başlangıç noktasını oluşturun.

  • Farenizi çizgisel yükünüzün biteceği noktaya götürüp farenin sol tuşuna tıklayarak bitiş noktasını oluşturun.

  • Çizgisel döşeme yükünüz tanımlanacaktır.

İşlem adımı

Çizgisel döşeme yükü tanımlamadan önce döşeme

Image Modified

Farenin sol tuşu tıklanarak çizgisel döşeme yükünün başlangıç noktasının oluşturulması

Image Modified

Çizgisel döşeme yükünün bitiş noktasının oluşturulması

Image Modified

Çizgisel döşeme yükü tanımlanmış döşeme

Image Modified
Note

Çizgisel döşeme yükü, nervür ve kaset döşemelerde sistem yarı rijit çözüldüğü takdirde dikkate alınırlar.

...

Çizdiğiniz çizgisel döşeme yükü üzerine farenin sol tuşu ile çift tıklayarak Noktasal-Çizgisel Yük Ayarlarına ulaşabilirsiniz.

...

Özellikler

G

Image Modified

Tanımlanacak çizgisel/noktasal yük, sabit yük olacaksa değer G sütununa yazılır.

Q

Image Modified

Tanımlanacak çizgisel/noktasal yük hareketli yük olacaksa değer Q sütununa yazılır.

Renk

Image Modified

Çizgisel/noktasal yükün planda çizim rengi ayarlanır. Renk kutucuğunun üzerine farenin sol tuşu ile tıklanıp, fare imleci açılan renk paleti üzerinde kaydırılır. İstenen rengin üzerine gelindiğinde tuş serbest bırakılır. Renk kutucuğu seçilen renge dönüşür.

...