Döşeme Kenarı Çizimi

Döşeme Kenarı komutu ile betonarme tasarıma ait döşemelerin kiriş ve perdelerle tanımlanmayan sınırları tanımlanır. Betonarme döşemelerin kenarları kiriş, kolon ya da perdelerle çevrilidir. Bazı durumlarda (balkonlar, merdiven sahanlıkları vs.) döşemelerin bazı kenarları bu elemanlarla kapatılmaz, boştadır. Bu alanlara döşeme tanımlayabilmek için döşeme sınırı, döşeme kenarı ile tanımlanmalıdır.

Döşeme Kenarı Komutunun Yeri

Ribbon menüde Betonarme sekmesi Betonarme başlığı altından ulaşabilirsiniz.

İşlem Adımları

Yukarıda yer alan görselde yer alan iki kolon arasına döşeme kenarı çizmek için:

  • Ribbon menüden Döşeme Kenarı ikonunu tıklayın.

  • Döşeme kenarı toolbarı açılacaktır.

  • Çizim alanında farenin sol tuşu ile kolonun ucuna tıklayın. Döşeme kenarınızın ilk noktası oluşacaktır.

  • Farenin sol tuşu ile diğer kolonunuzun ucuna tıkladığınızda döşeme kenarınız oluşacaktır.

  • Klavyeden esc tuşuna basarak komuttan çıkın. Artık döşeme tanımlayabilirsiniz.

İşlem adımı

İşlem adımı

Döşeme kenarı çizilecek alan

Döşeme kenarının ilk noktasının oluşturulması

Döşeme kenarının ikinci noktasının oluşturulması

Döşeme kenarının oluşması


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/1894252975