Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Noktasal Döşeme Yükü komutu ile döşeme üzerinde tekil yük tanımlamak için Noktasal Döşeme Yükü komutunu kullanabilirsiniztanımlanır. Noktasal döşeme yükünün, yük değerlerini değerleri Noktasal-Çizgisel Yük Ayarları diyaloğunda tanımlayabilirsiniztanımlanır.

Noktasal Döşeme Yükü Komutunun Yeri

...

  • Noktasal Döşeme Yükü ikonunu tıklayın.

  • Fare imlecini noktasal döşeme yükünü yerleştirmek istediğiniz noktanın üzerine getirip sol tuşuna tıklayın.

  • Noktasal döşeme yükünüz tanımlanacaktır.

İşlem adımı

Noktasal döşeme yükü tanımlamadan önce döşeme

Image Modified

Farenin sol tuşu tıklanarak noktasal döşeme yükünün tanımlanması

Image Modified

Noktasal döşeme yükü tanımlanmış döşeme

Image Modified
Note

Noktasal döşeme yükü, nervür ve kaset döşemelerde sistem yarı rijit çözüldüğü takdirde dikkate alınırlar.

...

Çizdiğiniz noktasal döşeme yükü üzerine farenin sol tuşu ile çift tıklayarak Noktasal-Çizgisel Yük Ayarlarına ulaşabilirsiniz.

...

Özellikler

G

Image Modified

Tanımlanacak çizgisel/noktasal yük, sabit yük olacaksa değer G sütununa yazılır.

Q

Image Modified

Tanımlanacak çizgisel/noktasal yük hareketli yük olacaksa değer Q sütununa yazılır.

Renk

Image Modified

Çizgisel/noktasal yükün planda çizim rengi ayarlanır. Renk kutucuğunun üzerine farenin sol tuşu ile tıklanıp, fare imleci açılan renk paleti üzerinde kaydırılır. İstenen rengin üzerine gelindiğinde tuş serbest bırakılır. Renk kutucuğu seçilen renge dönüşür.

...