Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Bant kiriş ya da yay bant kiriş komutlarına girdikten sonra açılan döşeme toolbarından ayarlar ikonuna tıklayarak Bant Kiriş Ayarları diyaloğuna ulaşabilirsiniz.

...

Bant Kiriş Ayarları

...

Özellikler

Bant adı

Image Modified

Bant kirişin planda görünen adıdır.

Renk

Image Modified

Bant kiriş kenar çizgilerinin rengidir. Farenin sol tuşu ile tıklanıp tuş basılı tutularak açılan renk paleti üzerinde kaydırılır. İstenen rengin üzerine gelindiğinde tuş bırakılır. Renk kutucuğu seçilen renge dönüşür. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Kalem kalınlıkları ekranda farkedilmez. Çizim, kâğıda çizdirilirken geçerlidir.

Çizgi tipi

Image Modified

Bant kiriş kenar çizgilerinin çizgi tipidir. Listeden çizgi tipi seçilir.

Boyut X/Boyut Y

Image Modified

Bant kiriş boyutu yazısının konumunu belirler.

Yükseklik

Image Modified

Bant kiriş boyutu yazısının yüksekliğini belirler.

Renk

Image Modified

Bant kiriş yazısının yazı rengini belirler.

Yazı tipi

Image Modified

Bant kiriş yazısının yazı tipini belirler.

Dış bant

Image Modified

Çizilen bant kirişin dış bant kirişi olduğunu belirler. Dış bant kirişler 45 cm olarak boyutlanır ve donatısı 5Ø14 olarak düzenlenir.

İç bant

Image Modified

Çizilen bant kirişin iç bant kirişi olduğunu belirler. İç bant kirişler 30 cm olarak boyutlanır ve donatısı 3Ø14 olarak düzenlenir.

Kullanıcı tanımlı

Image Modified

Bant kirişin boyutunu ve donatısını düzenler. İç bant veya dış bant seçeneklerinden birini kullanmak yerine bu seçeneği işaretleyerek boyut ve donatıyı kendiniz verebilirsiniz.

Genişlik

Image Modified

Çizilen bant kirişin genişliğidir.

Donatı

Image Modified

Çizilen bant kirişin donatısıdır.

Etriye

Image Added

Çizilen bant kirişi etriye çapı ve aralığı belirlenir.

Etriye tipi

Image Added

Etriye tipi için kapalı ya da u tipi seçeneklerinden biri seçilir.

Sağ uçta süreklilik uygula

Image Added

Seçenek işaretlenerek sağ uçta süreklilik uygulama özelliği aktif edilir.

Kaçıklık

Image Modified

Bant kiriş çizim hattının üstten, alttan veya ortadan girilecek şekilde pozisyonunu belirler. Kirişi çizerken ayrıca, klavyeden boşluk tuşuna basarak da kaçıklığı belirleyebilirsiniz.

...

...