Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Betonarme Hesap Aksı Çiz komutu ile betonarme tasarıma ait döşemelerde hesap aksları çizilir. Betonarme hesabında kullanılacak momentleri belirlemek için plaklar üzerinde betonarme hesap aksı tanımlayabilirsiniztanımlanır.  Betonarme hesap aksları betonarme hesabında hangi momentlerin kullanılacağını belirlediği için yeri önemlidir.

Program betonarme Betonarme hesap akslarınıaksları, döşeme ayarlarında Betonarme hesap akslarını oluştur seçeneği aktifse, döşeme oluştururken, otomatik olarak her iki yön için oluştururoluşturulur. Bu seçenek aktif değilse, döşeme analizi yapmadan betonarme hesap akslarını tanımlamalısınızaksları tanımlanmalıdır.

Betonarme Hesap Aksı Çiz Komutunun Yeri

...

  • Döşeme ayarlarında Statik sekmesinde Betonarme hesap akslarını göster seçeneğini işaretleyin. Böylece çizilen betonarme hesap aksları, döşeme üzerinde izlenebilecektir.

  • Döşemeleri oluşturulduktan sonra Betonarme Hesap Aksı Çiz ikonunu tıklayın.

  • Betonarme hesap aksı çizmek istediğiniz döşeme üzerinde farenin sol tuşuna tıklayarak aksın ilk noktasını oluşturun.

  • Farenizi sürükleyerek ikinci noktanıza tıklayın.

  • Döşeme için betonarme hesap aksınız oluşacaktır.

  • Betonarme hesap aksı bir döşeme için farklı yönlerden en az birer adet tanımlanmalıdır.

İşlem adımı

Döşeme ayarlarından betonarme hesap akslarını göster seçeneğini işaretlenmesi

Image Modified

Döşeme üzerinde farenin sol tuşuna tıklayarak hesap aksının ilk noktasının oluşturulması

Image Modified

Hesap aksının ikinci noktasının oluşturulması

Image Modified

Betonarme hesap aksının oluşması

Image Modified

...