Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Donatı Hesap Aksı Geometrisi Değiştir komutu ile döşeme hesap akslarının konumu ve çalışma mesafeleri yeniden düzenlenir.

Döşeme tanımlandığında program, yatay ve dikey yönde döşeme ortasını ortası baz alarak alınarak iki tane hesap aksı tanımlartanımlanır. Döşeme hesap aksının solunda ve sağında, döşeme konturu boyunca hesap akslarının geçerli olduğu çalışma mesafe değerleri vardır.

Donatı Hesap Aksı Geometrisi Değiştir komutu ile döşeme hesap akslarının konumunu ve çalışma mesafelerini yeniden düzenleyebilirsiniz.

Betonarme hesap aksları birden fazla olabileceği gibi, döşeme ortasında olmak zorunda değildir. Sol ve sağ taraflarında farklı çalışma mesafeleri mesafelerinde de olabilir.

Donatı Hesap Aksı Geometrisi Değiştir Komutunun Yeri

...

  • Betonarme Hesap Aksı Geometrisini Değiştir ikonunu tıklayın.

  • Döşeme üzerinde bulunan hesap akslarından birini seçin.

  • Hesap aksının yeni konumu belirleyerek sol  tuşu tıklayın.

  • İşlem tamamlanacaktır.

İşlem adımı

Betonarme hesap aksı geometrisi değiştirmeden önce

Image Modified

Döşeme üzerinde bulunan hesap akslarından birinin seçilmesi

Image Modified

Hesap aksının yeni konumu belirlenerek farenin sol tuşuna tıklanması

Image Modified

Betonarme hesap aksı geometrisi değiştirmeden sonra

Image Modified
Info

Hesap aksı çalışma mesafelerini, Betonarme Hesap Aks Edit komutu kullanarak da değiştirebilirsiniz.

...