Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Perde gruplarında 1/6 boyut oranını sağlamayan, grup perdelere bağlı kısa perde parçalarınıparçaları, perde koluna başlık olarak ekleyebilirsinizeklenebilir. Perde özelliklerindeKısa başlık perdesi seçeneğini işaretleyipseçeneği işaretlenip, aynı grup perde adını vererekadı verilerek, kısa başlık perdesini perdesi grup perdenin ilgili perde koluna başlık olarak ekleyebilirsinizeklenir. Perde özelliklerinden Kısa başlık perdesi seçeneği işaretlendiğinde, 1/6 boyut oranı kontrolü yapılmamaktadır.

...

Perde grubu raporlarını ribbon menüde Raporlar sekmesi Betonarme başlığı altından Perde Grubu ikonunu tıklayarak oluşturabilirsiniz.

...