Betonarme Perde

Betonarme perde oluşturmak ve statik projeye uygun perde ayarları ile değişiklikleri yapmak için aşağıda listelenen olanaklar kullanılır. Betonarme perde çizim yöntemleri, perde ayarları ve düzenleme yöntemleri detaylı olarak bu başlık altında anlatılmıştır.


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/927203936