Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

2B Mimari Proje Oku komutuyla mimariden gelen , dxf/dwg olarak kayıt edilmiş iki boyutlu kendi katmanlarında çizilmiş aksçizimler ideCAD objelerine dönüştürülür. Aks, kolon, kiriş, duvar ve perde gibi çizimlerinizi ideCAD objelerine dönüştürebilirsinizçizimler kendi katmanlarında çizili olmalıdır. Seçilen katmanlarda yer alan çizimler, objelere dönüştürülür.

Dönüştürme işleminde kolon, perde gibi eleman çizimlerinin dış sınırlarının kapalı olması ve seçeceğiniz katman önemlidir. Seçtiğiniz katmanlarda yer alan çizimler objelere dönüştürülürsınırları kapalı olmalıdır.

2B Mimari Proje Oku Komutunun Yeri

...

İşlem adımı

 2B mimari proje okumadan önce


Hangi objeye dönüştürüleceğinin seçilmesi - kolon seçilmesi

Açılan pencereden dönüştürmek istenilen çizim katmanının -kolon- katmanının seçilmesi

Dönüştürmek istenilen çizimlerin seçilmesi

Kolonların oluşması


...

İlgili Konular