Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Yazı ayarlarına İleri ayarlar komutundan yazı ayarlarına ulaşılır. Proje tasarımına uygun yazı rengi, yüksekliği, tipi ve satır arası yüksekliği ayarlanır.

...

Yazı komutu çalıştırıldıktan sonra ekrana gelen Yazılar yardımcı toolbarında Ayarlar ikonuna tıklayarak da yazı ayarlarına ulaşabilirsiniz.

Yazı Objesi Ayarları

...

Sonraki Konu

Yazı Oluşturma