Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

“Donatı Alanı Hesabı” komutuyla Donatı Alanı Hesabıkomutu, 1 metre birim uzunluk için , herhangi seçilen aralık ve çaptaki donatının cm2 değerini hesaplayabilirsinizdonatı alanını cm2 cinsinden hesaplar.

Donatı Alanı Hesabı Komutunun Yeri

...

Seçenekler

Çap

Alanı hesaplanacak donatı çapı.

Aralık

Alanı hesaplanacak donatı aralığı.

Donatı Alanı

1 m 'lik birim uzunluk için hesaplanan donatı alanı

...

Sonraki Konu

Model Düzenleme