Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Merdivenlerin son basamağını Son basamak üst kot seviyesinde özelliği ile merdivenlerin son basamağı sahanlıkla aynı kota getirebilirsiniz. Son getirilir. Aynı zaman da son basamağı kat döşemesi ile aynı kota getirmek için de bu özelliği kullanabilirsinizözellik kullanılır.

Son Basamak Üst Kot Seviyesinde Özelliğinin Yeri

...

Son basamak üst kot seviyesinde işaretli değilken

Son basamak üst kot seviyesinde işaretliyken

...