Merdiven/Rampa

Mimari ve statik proje tasarımlarında yer alan merdiven ve rampaları oluşturmak için çeşitle komutlar bulunur. Bu başlık altında merdiven oluşturma, yeni merdiven tipi oluşturma, merdiven ayarları ve düzenleme yöntemleri detaylı olarak anlatılmıştır.


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/957939908