Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

TBDY 7.3.7.6 'da belirtildiği üzere kolon sarılma bölgelerindeki enine donatı hesabında, sadece deprem yüklerinden oluşan kesme kuvvetinin depremli durumdaki toplam kesme kuvvetinin yarısından daha büyük olması ve aynı zamanda Nd<0.05Acfck koşulunun sağlanması halinde, betonun kesme dayanımına katkısı Vc=0 alınır.

...