Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

TBDY 2018 gereği binanın yüksekliği, lokasyonu, zemin tipi vb. parametrelerin gözönüne göz önüne alınarak taşıyıcı sistem tipinin seçimi ve bina tasarımı için kullanılması gereken tasarım yaklaşımı adım adım Analiz ayarları sihirbazı yardımı ile otomatik yapılır.

Child pages (Children Display)

...