Bina Kullanım Sınıfları ve Bina Önem Katsayıları

SİMGELER

BKS = Bina Kullanım Sınıfı
I = Bina Önem Katsayısı


3.1. BİNA KULLANIM SINIFLARI VE BİNA ÖNEM KATSAYILARI

3.1.1. Bina Kullanım Sınıfları

3.2 ’de tanımlanan Deprem Tasarım Sınıfları ’nın belirlenmesine esas olmak üzere Bina Kullanım Sınıfları (BKS), binaların kullanım amaçlarına bağlı olarak Tablo 3.1 ’de tanımlanmıştır.


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/836403991