Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

(blue star) ve (blue star) terimleri, sırasıyla ( X ) ve ( Y ) doğrultusundaki deprem için, ayrı ayrı hesaba katılan, itme analizinin i 'inci adımında, tipik bir n 'inci doğal titreşim moduna ait (blue star) =1 alınarak hesaplanan tipik yerdeğiştirme, plastik şekildeğiştirme veya iç kuvvet değeridir. Bu terimlerin hesabında sisteme i 'inci adımındaki yapılan doğrusal (lineer) mod birleştirme analizi yapılır. (blue star) 'nin gerçek değeri Modal Sözde İvme Artımı, Modal Deplasman Artımı ve Birikimli Ölçek Katsayısı Belirlenmesi başlığında anlatıldığı şekli ile bulunduktan sonra Δrxn(i) ve Δryn(i) değerleri birikimli ölçek katsayısı ile her mod için hesaplanmış olur.

...