Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Betonarme perde oluşturmak ve statik projeye uygun perde ayarları ile değişiklikleri yapmak için aşağıda listelenen olanaklar kullanılır. Betonarme perde çizim yöntemleri, perde ayarları ve düzenleme yöntemleri detaylı olarak bu başlık altında anlatılmıştır.

Child pages (Children Display)

...

Sonraki Konu

Perde Ayarları