Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Yukarıdaki resimde olduğu gibi herhangi bir n 'inci tireşim modunun başlangıç eğrisi Elastik Davranış Spektrumu 'nu keserse, söz konusu modun performans noktası Elastik Davranış Spektrumu 'nu kestiği noktadır. Bu durumda n 'inci tireşim modu için bir doğrusal olmayan davranıştan söz edilmez çünkü n 'inci tireşim modu elastik sınırlarda kalmıştır. n 'inci tireşim modunun başlangıç rijitliği Elastik Davranış Spektrumu 'nu kestiği modların katkısı performans noktasına ulaştıktan sonra gözönüne alınmamaktadır.

...