Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

(blue star), (blue star) ve (blue star) bulunduktan sonra artık rx(i) ve ry(i) yani o adımın sonunda elde edilen iç kuvvetler bulunmuş olur. Bu durumda her bir itme adımında elde edilen iç kuvvetler istatistiksel olarak değil birikimli olarak hesaplanmıştır. Ancak bu iç kuvvet artımları CQC kuralı ile birleştirildiğinden modal iç kuvvetler 4B.2.4 ’e göre birleştirilmiş modal eleman uç yerdeğiştirmeleri ve akma dönmeleri ile uyumlu olarak hesaplanmış olur.

...