Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Temel bağ kirişleri tekil temelleri her iki yönde, sürekli temelleri ise kolon veya perde hizalarında birbirlerine bağlamak için kullanılır. Bağ kiriş oluşturma ve bağ kiriş ayarları detaylı olarak bu başlık altında anlatılmıştır.

Child pages (Children Display)