Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Betonarme modelleme yaparken betonarme kolon, betonarme kiriş, betonarme perde, betonarme döşeme, betonarme temel, kubbe-tonoz, istinat duvarı, betonarme merdiven komutları ve yardımcı komutlar ile hızlı ve kolay betonarme model oluşturulur.

Yapı Bilgi Modeli ile tek bir modelden çalışarak revizyonları anında uygulayın. İş akışlarını kolaylaştırın ve kaliteyi garanti altına alın.

Child pages (Children Display)

...

Sonraki Konu

Betonarme Kolon