Betonarme Kolon

Betonarme kolon oluşturmak ve statik projeye uygun kolon ayarları ile değişiklikleri yapmak için aşağıda listelenen olanaklar kullanılır. Betonarme kolonlar için boyut değişiklikleri, kolon kaçıklığı belirleme, poligon kolon tanımı, eğik kolon oluşturma, mantolama gibi bir çok olanak bulunur.


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/916457885