Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Aşağıdaki örnekte iki farklı analiz yapılarak 5.6.6.1 maddesi açıklanacaktır.

Birinci analizde DGT yaklaşımında yapılan modal analiz sonuçları kullanılacaktır. İkinci analizde ise ARSA yöntemi ile itme analizi yapılacak ve plastikleşme olmadan performans noktasındaki sonuçlar incelenecektir. Bu iki analiz sonuçlarının aynı olduğu görülecektir.

DGT yaklaşımında yapılan modal analizde düşey yüklerden kaynaklanan şekildeğiştirmeler dikkate alınmadığından projede yalnızca kolonlara özgür ağırlığı olan beton malzemesi tanımlanmıştır. Kiriş ve döşemelerde herhangi bir ağırlık bulunmamaktadır. ARSA yöntemi ile itme analizinde yapılan modal analizde düşey yüklerden kaynaklanan şekildeğiştirmeler başlangıç koşulu olarak kabul edilir. Bu başlangıç etkilerinin en aza indirilmesi için yalnızca kolonlara ağırlık tanımlanmıştır.

...