Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Kirişlerde yalnızca eğilme etkisindeki plastikleşme dikkate alınır. Bu nedenle kirişlerde tanımlanan plastik mafsallara M3 mafsalı adı verilir. Kolon ve perdelerde ise Normal kuvvet ve iki eksenli eğilme etkileşimi olduğunda bu elemanlarda tanımlanan plastik mafsallara PM2M3 mafsalı adı verilir.

...