Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Plastik mafsallar TBDY Madde 5.3.1.4 'de anlatıldığı şekilde aşağıdaki resimde kırmızı nokta ile gösterildiği gibi plastik şekil değiştirme bölgesinin ortasına yerleştirilmektedir. Plastik şekildeğiştirme bölgesi plastik mafsal boyu, Lp, uzunluğu boyunca yayıldığından, plastik mafsal tanımlanan elemanların temiz açıklığındaki uçlarından Lp/2 kadarlık bir mesafede tanımlanır.

...