Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Tip
  • ınırlı Sınırlı hasar (SH) performans düzeyleri için plastik dönme ve birim şekildeğiştirme sınır değeri Denklem 5.7 ve Denklem 5.8 ‘e göre otomatik olarak hesaplanmaktadır.

...