Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

TBDY Bölüm 5.8.1.3 'de belirtildiği üzere, yayılı plastik davranış modelinegöre beton ve donatı çeliği için hesaplanan birim şekildeğiştirme değerlerinin, Kontrollü Hasar (KH) Performans Düzeyi için sınır değerleri εc(KH) ve εs(KH) Denk.(5.7a) ile hesaplanmaktadır.

...