Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Kolon başlığı komutuyla betonarme kolon başlıkları çizilir. Kolon başlığı çizebilmek için tanımlanmış betonarme kolonlara ihtiyaç vardır. Önce betonarme kolonlar çizilir ve kolon başlıkları bu kolonlar üzerine yerleştirilir.

Kolon Başlığı Komutunun Yeri

...