Betonarme Kolon Başlığı

Betonarme kolon başlığı oluşturmak ve statik projeye uygun ayarları ile değişiklikleri yapmak için aşağıda listelenen olanaklar kullanılır.


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/931924946