Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Perde Uzunluğunu Değiştir komutu , ile seçilen bir perdenin uzunluğunu değiştirme uzunluğu değiştirilir veya belirli miktarda uzatmak veya kısaltmak için kullanılıruzatılır ya da kısaltılır.

Perde Uzunluğunu Değiştir Komutunun Yeri

...

Seçtiğiniz perdeye bağlı kirişlerle ilgili ne yapılacağına perde uzunluğu değiştir diyaloğundan karar verebilirsiniz.

İşlem adımı

Perdenin ilk hali

Image Modified

Perde uzunluğu değerinin 300 olarak değiştirilmesi

Image Modified

Kısaltmanın sol kenardan mı sol kenardan mı yoksa iki kenardan mı yapılacağının belirlenmesi

Image ModifiedImage ModifiedImage Modified

Perdenin değişmiş hali

Image Modified

Perdenin 20 cm uzatılması

Image Modified

Uzatmanın hangi kenardan yapılacağının belirlenmesi

Image Modified

Perdenin 20 cm uzatılmış hali

Image Modified

...