Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Döşemeler üzerine yazılan yazı blokları taşı Döşeme Yazısı Taşı komutu ile taşınamazdöşeme yazıları taşınır. Döşeme yazılarını taşımak için Döşeme Yazısı Taşı komutu geliştirilmiştiryazıları taşı komutu ile taşınamaz.

Döşeme Yazısı Taşı Komutunun Yeri

...

  • Ribbon menüde Döşeme Yazısı Taşı ikonunu tıklayın.

  • Döşeme toolbarı açılacaktır.

  • Döşeme yazısı taşı ikonuna tıkladığınızda döşeme dışındaki objeler silikleşecektir.

  • Döşemeye farenin sol tuşu ile tıkladığınızda döşeme yazı bloğu öngörüntüsü ekrana gelecek, fareniz ile birlikte hareket edecektir.

  • Yazıyı yerleştirmek istediğiniz noktaya gelip farenin sol tuşunu tıkladığınızda döşeme yazısı taşınacaktır.

İşlem adımı

Döşeme dışında objelerin silikleşmesi

Image Modified

Döşeme yazı bloğu öngörüntüsü ekrana gelmesi ve fare hareketiyle beraber hareket etmesi

Image Modified

Döşeme yazısının taşınması

Image Modified

...