Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Radye Kenarı komutu ile betonarme tasarıma ait radye döşemelerin kenarları sürekli temel ya da perdelerle çevrilidir. Ancak bazı tanımlanmayan sınırları tanımlanır. Bazı durumlarda radye döşemelerin bazı kenarları bu elemanlarla kapatılmaz, boştadır. Buna rağmen Bu alanlara radye döşemesi döşeme tanımlayabilmek için radye döşeme sınırlarının bir şekilde tanımlanması gerekir. Programda bu iş için radye döşeme kenarları geliştirmiştir. Radye döşeme kenarları, radye döşeme sınırı belirlemeye yarayan objelerdir. Radye döşemelerin bütün sınırları ya da sürekli temel ve perdelerle tanımlanmayan sınırları sınırı, radye döşeme kenarı ile tanımlanırtanımlanmalıdır.

Radye Kenarı Komutunun Yeri

...

İşlem adımı

Radye döşeme kenarının ilk noktasının oluşturulması

Shift tuşu ile düz ya da dik bir kenar elde edilmesi

Radye temel için diğer kenarların oluşturulması

Radye döşeme kenarın oluşturulmasının tamamlanması

...

Sonraki Konu

Kazık Temel