Radye Döşeme Kenarı

Radye döşeme oluşturmak için öncelikle radye döşemenin sınırlarının belirlenmesi gerekir. Radye döşemenin sınırları sürekli temeller ya da radye döşeme kenarları ile kapatılmalıdır. Radye döşeme kenarı oluşturma ve radye döşeme kenarı ayarları detaylı olarak bu başlık altında anlatılmıştır.


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/931826148