Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Radye döşeme oluşturmak için öncelikle radye döşemenin sınırlarının belirlenmesi gerekir. Radye döşemenin sınırları sürekli temeller ya da radye döşeme kenarları ile kapatılmalıdır. Radye döşeme kenarı oluşturma ve radye döşeme kenarı ayarları detaylı olarak bu başlık altında anlatılmıştır.

Child pages (Children Display)

...

...