Radye Döşeme Kenarı Ayarları

Radye Kenarı Ayarları komutuyla radye döşeme kenarı ayarlarına ulaşılır. Ayarlar-radye döşeme kenarı diyaloğunda kullanıcı tarafından değiştirilebilir parametreler mevcuttur.

Radye Kenarı Ayarları Komutunun Yeri

Radye döşeme kenarı komutu çalıştırıldıktan sonra ekrana gelen Radye Döşeme Kenarı yardımcı toolbarında bulunmaktadır.

Ayrıca ribbon menüde Betonarme sekmesi Temel - Zemin konu başlığı altından da ulaşabilirsiniz.

Ayarlar

Özellikler

Özellikler

Renk

Radye döşeme kenarı çizgilerinin rengidir. Farenin sol tuşu ile tıklanıp tuş basılı tutularak açılan renk paleti üzerinde seçim yapılır.

Çizgi Kalınlığı

Radye döşeme kenarının kalınlığı ayarlanır. Burada verilen kalınlık sadece ekranda görünür. Proje çizdirildiğinde, dikkate alınmaz. Çizicide dikkate alınacak kalem kalınlığını kalem kalınlıkları bölümünden veya renk kutucuğunu shift tuşu ile birlikte tıklayarak yapabilirsiniz.

Çizgi Tipi

Planda radye döşeme kenarını oluşturan çizginin çizgi tipi seçilir. Kutucukların sağındaki aşağı ok butonları tıklandığında çizgi tipleri listesi açılır. Bu listeden istenen çizgi tipi farenin sol tuşu ile tıklanarak seçilir.


Sonraki Konu

https://idecad.atlassian.net/wiki/spaces/IBB/pages/871465085