Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Merdiven Çizimi Nasıl Yapılır?

Merdiven komutuyla, merdiven ayarlarında bulunan merdiven kütüphanesinden uygun merdiven tipi seçilip çizim alanına yerleştirilir. Merdivenler çeşitli tiplerde hazırlanıp kütüphaneye atılmış 3B parametrik objelerdir.

...