Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Döşeme Ayarları komutuyla betonarme döşeme oluşturmaboyut, kot, materyal seçimi, statik materyal, nervür ve kaset döşeme diş boyutları gibi ayarlarına ulaşılır.

...