Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Perde Ayarları komutuyla betonarme perdenin çizim, kaçıklık, materyal seçimi, statik materyal gibi ayarlarına ulaşılır.

Perde Ayarları

...

Komutunun Yeri

Perde komutu çalıştırıldıktan sonra ekrana gelen Perde yardımcı toolbarından Ayarlar ikonuna tıklayarak ulaşabilirsiniz.

...