Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

U, L, T vb. tipli poligon perdeleri perdelerine perde grubu tanımlayıp tek eleman olarak tasarımını yapmak için perde ayarlarında bulunan perde grubu grup adı satırı kullanılır. Aynı grupta bulunacak perdeler seçilerek, obje ayarlarına girilir ve  grub grub adı satıra bir satırına isim verilir.

...

Yapı modellemesi tamamlandıktan sonra perde grubu tanımlamak istenirse:

...

Perde grubu raporlarını ribbon menüde Raporlar sekmesi Betonarme başlığı altından Perde Grubu ikonunu tıklayarak oluşturabilirsiniz.

...