Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Parametrik, tanımlı ve bitmap tarama olarak 3 farklı tarama tipi ideCAD’de bulunmaktadır. Bu tarama tiplerini Taramalar sınırlarını belirleyerek ya da belirlenmiş sınırlar içerisinde otomatik olarak sınırların belirlenmesi ile oluşturabilirsinizoluşturulur. Tarama boşluğu açarak ya da açılarak, ofset ve kenar çizgi gibi özelliklerini kullanarak taramalarınızı düzenleyebilirsinizözellikleri kullanılarak ya da tarama ayarlarıyla taramalar düzenlenir.

Child pages (Children Display)

...