Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Elips ve eliptik şekiller ile mimari ve statik projelerde farklı tasarımlar yapılır. Seçilen çizim tekniğine göre orta, köşe ve merkez noktaları, açılar ve eksen belirlenirbelirlenerek elips ve eliptik şekiller oluşturulur.

Child pages (Children Display)

...