Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

ideCAD’de yazı Yazı ve biçimli yazı komutları ile ideCAD’de yazı oluşturulur. Yazı ayarlarından tipi, rengi ve boyutları, yazı değiştir komutuyla da yazı içeriği değiştirilir.

...

Sonraki Konu

Yazı Ayarları