Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

ideCAD’de projenin ölçülendirilmesi için dış, iç, serbest ve kot ölçülendirme gibi birçok ölçülendirme komutu tasarlanmıştır. Mevcut ölçülerinizdeölçülerde, ölçülendirme yazılarını taşı, parça ekle çıkar gibi komutlarla düzenleme yapabiliryapılabilir, ölçeğini değiştirerek farklı ölçeklerdeki çizimlerinizi çizimler aynı paftada kullanabilirsinizkullanılabilir.

Child pages (Children Display)

...