Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Çizim Yazı Değiştir komutuyla çizim alanında, yazı bloğunun içeriğini değiştirmek için Yazı Değiştir komutu kullanılıriçeriği değiştirilir.

Yazı Değiştirme Komutunun Yeri

...